Motions-spil.

I GBC er der mulighed for at spille på motionshold mandag, tirsdag og onsdag om aftenen, samt lørdag middag. Motionsholdene spiller 1½ time ad gangen.
Klubben leverer bolde til motionsholdene og betaling af bolde sker som en del af kontingentet.
 
På motionsholdene sættes og spilles typisk runder af ½ times varighed mellem de spillere der er på holdet.
 
 
Ved spørgsmål kan du henvende dig til
Motions-formanden:
   Anne H. Mortensen.
   Mail: annecopenhagen@gmail.com
 
 
Retningslinjer for Tirsdags-holdene:
Der er forskellig styrke spillere på de forskellige hold.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at placere spillere efter styrke på de respektive hold.
Op og nedrykning vurderes af bestyrelsen.
 
Holdet  Tirsdag 20.30 – 22.00:
Tirsdag 20.30 – 22.00 spiller klubbens stærkeste spillere.
Dette hold er et lukket hold, hvor spillerne inviteres til at spille.
Såfremt at der er plads til at spille, er spillerne på tirsdags holdet 19.00 – 20.30 velkommen til at spille videre fra 20.30.
Den person som sætter runder er ikke på nogen måde holdleder og skal blot sætte runder med de spillere, som bestyrelsen har placeret på holdene jvf. ovenstående.
Alle kan invitere spillere udefra til at spille; dette skal ske torsdag, hvis der er plads og ikke tirsdag. Hvis man ønsker at invitere nogen udefra til at spille tirsdag aften, kræver dette godkendelse fra bestyrelsen.
Hvis det bliver nødvendigt med holdkamp på en hverdags aften, skal dette også ske torsdage.  Alternativt kræver dette godkendelse fra bestyrelsen.
Der er som udgangspunkt ikke træning med træner og instruktion tirsdage. Hvis nogen ønsker træning tirsdage, kan dette aftales med bestyrelsen.

Holdet Tirsdag 19.00 – 20.30
Tirsdag 19.00 – 20.30 spiller klubbens næst stærkeste spillere.
Hvis der er plads, er spillere fra det senere hold velkommen til at spille for at fylde op.  Ligeledes kan man invitere spillere udefra til at spille med, hvis der er plads.
Der er som udgangspunkt ikke træning med træner og instruktion tirsdage. Hvis nogen ønsker træning tirsdage, kan dette aftales med bestyrelsen.
Evt. ekstra træning med træner og instruktion foregår primært torsdag – hvis det undtagelsesvis skal ske tirsdag skal dette aftales med bestyrelsen.
 
Henvendelse vedrørende holddeling, trænerinstruktion eller gæstespillere skal ske til Michael Steffesen. mail: mst@wpmail.dk
 
Ganløse den 29. august 2017
Torben Lund
Formand
 
  
Baneleje
Der er mulighed for Baneleje i en aften-time mandag og onsdag.
Lørdag er der baneleje i tidsrummet 9-10 og 12-14.
 
 
Familie-Baneleje
Der er mulighed for Familie-Baneleje Fredag i tidsrummet fra 16-20 

 

Formiddagsspillerne
Der er mulighed for at spille i formiddagstimerne torsdag.  Torsdag Hold 1 fra kl. 09:00-10:30 og hold 2 fra kl. 10:30-12:00.